FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020.

Ważna informacja.

Read more

Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet społeczności szkolnej.

Po złożeniu uroczystego ślubowania na sztandar szkoły i dokonaniu aktu pasowania przez panią Dyrektor uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi członkami wielkiej, szkolnej rodziny. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Wójt Katarzyna Kukielska, która wręczyła każdemu uczniowi słodki upominek, a Read more

Read more

Informacja – 14 października 2019.

Dzień 14 października 2019 roku – poniedziałek – jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. (art. 74 Karty Nauczyciela) Rodzice uczniów klas I-III, którzy w tym dniu zadeklarują obecność dziecka w szkole proszeni są o wpisanie dzieci na listę u Read more

Read more

Archiwalne wpisy

 06.10.2019 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie informuje (Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. oraz Karta Nauczyciela), iż dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Read more

Read more