FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Nauczyciele

 • mgr Sylwia Bednarek – nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne
 • mgr Grzegorz Brzeziński – nauczyciel dyplomowany – egzaminator GJA – przewodnik ZHP język angielski, zajęcia świetlicowe – wychowawca klasy VI.
 • mgr Ewa Budna-Łojko – nauczyciel dyplomowany – instruktor Nordic Walking wychowanie fizyczne, LOP, SKS.
 • mgr Emilia Dylewska – nauczyciel dyplomowany – egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka angielskiego język angielski – wychowawca klasy V.
 • mgr Marek Dzikowski – nauczyciel mianowany historia, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne – wychowawca klasy VIII.
 • mgr Wioletta Grzywińska – nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy II.
 • mgr Renata Gumińska – nauczyciel dyplomowany – logopeda szkolny język polski, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Daria Janowicz-Dziórlikowska – nauczyciel mianowany język niemiecki.
 • mgr Renata Kosowska – nauczyciel dyplomowany – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – szkolny doradca zawodowy edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne – wychowawca klasy III
 • mgr inż. Dariusz Kosowski – nauczyciel dyplomowany – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – egzaminator GMP chemia, fizyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Paweł Kowalski – nauczyciel dyplomowany – egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki- SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA matematyka, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie.
 • mgr Hanna Kułak – nauczyciel dyplomowany – egzaminator GMP – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – DYREKTOR SZKOŁY matematyka, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Elżbieta Michałowska – nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 5-6 latków..
 • mgr Katarzyna Mejgier- nauczyciel mianowany plastyka, muzyka, nauczyciel-bibliotekarz – wychowawca klasy VIIa.
 • mgr Małgorzata Rucińska – nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 3-4 latków.
 • mgr Marzena Sulkowska – nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, informatyka – wychowawca klasy I.
 • mgr Edyta Urbańska – nauczyciel dyplomowany – pedagog szkolny, socjoterapeutka, terapeuta poznawczo-behawioralny, dialog motywujący I i II stopień, terapeuta TSR I stopnia terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 • mgr Grażyna Waśkiewicz – nauczyciel dyplomowany język polski, zajęcia świetlicowe – wychowawca klasy IV.
 • mgr Alicja Wyborska – nauczyciel kontraktowy religia.
 • mgr Wioletta Zglenicka – nauczyciel mianowany – egzaminator GMP geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, biologia – wychowawca klasy VII b.
  Pracownicy obsługi: 1. Dobrzeniecki Paweł – robotnik gospodarczy 2. Kubacka Barbara – sprzątaczka 3. Olszewska Bożena – sekretarka 4. Różańska Beata – sprzątaczka 5. Rumińska Katarzyna – pomoc wychowawcy przedszkola.