FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Aneta Gołębiewska
Zastępca: Pani Iwona Tomaszewska
Sekretarz: Pani Marzena Marciniak
Skarbnik: Pani Ewa Borkowicz
Członek: Pani Izabela Kozłowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Pani Andżelika Zawistowska
Sekretarz: Pani Małgorzata Bielanowska
Członek: Pani Karolina Arciszewska

ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzice reprezentujący poszczególne klasy:
Przedszkole 3-4 latki: Pani Dominika Grudzień
Przedszkole 5 latki: Pani Małgorzata Bielanowska
Oddział przedszkolny: Pani Ewa Borkowicz
Klasa I: Pani Ewelina Pankiewicz
Klasa II: Pani Karolina Arciszewska
Klasa III: Pani Paulina Stachurska
Klasa IV: Pani Andżelika Zawistowska
Klasa Va: Pani Marzena Cipkowska-Marciniak
Klasa Vb: Pani Iwona Tomaszewska
Klasa VI: Pani Aneta Gołębiewska
Klasa VII: Pani Violeta Bieńkowska
Klasa VIII: Pani Marta Skoczyk

Rodzice reprezentujący „trójki klasowe”:
Przedszkole 3-4 latki:
Panie: Dominika Grudzień, Mirosława Pankowska, Lidia Wiśniewska
Przedszkole 5 latki:
Panie: Małgorzata Bielanowska, Agnieszka Szotowicz, Katarzyna Winnicka
Oddział przedszkolny:
Panie: Ewa Borkowicz, Karolina Zarębska, Joanna Krzeszewska
Klasa I:
Panie: Ewelina Pankiewicz, Katarzyna Kozicka, Marzena Błędowska
Klasa II:
Panie: Karolina Arciszewska, Anna Rzążewska, Agnieszka Makowska
Klasa III:
Panie: Paulina Stachurska, Małgorzata Predynkiewicz, Magdalena Wiśniewska
Klasa IV:
Państwo: Andżelika Zawistowska, Piotr Pankiewicz, Agnieszka Mężykowska
Klasa Va:
Panie: Marzena Cipkowska-Marciniak, Beata Dykowska, Justyna Sieklicka
Klasa Vb:
Panie: Iwona Tomaszewska, Karolina Jachowska, Beata Mężykowska
Klasa VI:
Panie: Aneta Gołębiewska, Grażyna Gorczyńska, Joanna Weretycka
Klasa VII:
Panie: Violeta Bieńkowska, Emilia Kwiatkowska, Katarzyna Sadowska
Klasa VIII:
Panie: Marta Skoczyk, Mariola Popielarska, Zofia Rabażyńska

Rada Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Marta Skoczyk
Zastępca przewodniczącej: Pani Mariola Popielarska
Sekretarz: Pani Aneta Gołębiewska
Skarbnik: Pani Andżelika Zawistowska

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Pani Marzena Cipkowska-Marciniak
Członek: Pani Paulina Stachurska
Członek: Pani Iwona Tomaszewska