FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

1. Bieg Wokół Drumlin Zbójeńskich

9 września w

blaskach słonecznej pogody, na bieżni boiska szkolnego odbył się 1. Bieg Wokół Drumlin Zbójeńskich. Wzięli w nim udział uczniowie klas I – III oraz przedszkolaki, blisko pięćdziesięcioro uczestników.

Atmosfera była wspaniała a sportowa rywalizacja najmłodszych fascynująca.

Swoją obecnością zaszczyciła p. Wójt Katarzyna Kukielska, która uhonorowała zwycięzców trzech pierwszych miejsc z każdej klasy dyplomami i nagrodami. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale i słodkie upominki.

Dyrektor szkoły H. Kułak podziękowała za udział wszystkim uczestnikom biegu, za pomoc w organizacji, z ramienia Urzędu Gminy p. M. Marcinkowskiej oraz nauczycielom wychowania fizycznego p. E Budnie-Łojko i p. M. Dzikowskiemu. Słowa wdzięczności skierowała także do pani Wójt za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.