FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Archiwalne wpisy

 06.10.2019 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie informuje (Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. oraz Karta Nauczyciela), iż dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Read more

Dowiedz się więcej