FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Dzień Edukacji Narodowej w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej

Dziś w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był wyjątkowo, w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego.

Zaszczycili w nich swoją obecnością szacowni goście: Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pan Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Zbójno pani Katarzyna Kukielska, Ks. Dziekan z Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu – Dobrzyniu Jarosław Kulesza, Skarbnik Gminy Zbójno pani Małgorzata Szewczykowska, Przewodniczący Rady Gminy pan Mieczysław Pankiewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców  pani Iwona Tomaszewska, Kierownik Wydziału Zarządzania Infrastrukturą Gminy Zbójno pan Tomasz Smoliński. Wśród zaproszonych gości byli lokalni sportowcy: trener Szkółki Kolarskiej „Cyklista” pan Wiesław Młodziankiewicz, animator sportu kompleksu boisk „Orlik” pan Piotr Rabażyński.

 Uroczystość otworzyła pani Dyrektor Hanna Kułak, która w swoim wystąpieniu nawiązała do dokonań Komisji Edukacji Narodowej utworzonej w 1773 r., po czym dodała, że bardzo się cieszy, iż tegoroczne obchody Święta Edukacji mogą odbywać się w odnowionej kilka dni temu sali gimnastycznej.

Na to wydarzenie społeczność uczniowska czekała bardzo długo. Pani dyrektor wyraziła słowa wdzięczności  wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej inwestycji, w kwocie 110 tys. zł.

Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. W imieniu Organu Prowadzącego wstęgę przecięła p. Wójt Katarzyna Kukielska, w imieniu społeczności szkolnej p. Hanna Kułak, p. Iwona Tomaszewska oraz uczeń klasy VIII Kacper Pawlewicz.

Aby uświetnić te okoliczność uczniowie przygotowali montaż słowno –muzyczny ubogacony nowoczesnym tańcem.

Po występie głos zabrała pani dyrektor i wręczyła wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły.

Niespodzianką był tort od społeczności uczniowskiej dla nauczycieli i zaproszonych gości w podziękowaniu za ich trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą.

Ostatnim punktem programu były występy profesjonalnego żonglera Mistrza Polski pana Dawida Krzyżanowskiego z Wrocławia, który pokazał nieprzeciętne umiejętności z piłką nożną.

Po zakończeniu uroczystości goście, pracownicy szkoły udali się na wspólny poczęstunek.

Dyrektor szkoły dziękuje Radzie Rodziców za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia, dziękuję nauczycielom pani Ewie Budnej-Łojko, p. Grażynie Waśkiewicz, p. Markowi Dzikowskiemu oraz wszystkim pracownikom obsługi.