FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Dzień z „Panem Tadeuszem”

 21 listopada 2022 roku w naszej szkole gościła kolekcjonerka „Pana Tadeusza”, Pani Krystyna Warachowska, która na dwusetną rocznicę polskiego romantyzmu zgromadziła około 240 egzemplarzy epopei Adama Mickiewicza. W spotkaniu, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Zbójnie, wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych z terenu gminy.