FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

EDUKACJA Z WOJSKIEM

3. czerwca uczniowie starszych klas naszej szkoły wzięli udział w pilotażowym programie „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń.

Gościliśmy kaprala Marcina Milę i kaprala Adama Wankiewicza z 81. Batalionu Lekkiej Piechoty z Torunia, którzy zapoznali uczestników z treściami z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznani zostali m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

Głównym celem realizowanego programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.