FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Edukacja zdalna

Informuję, że zgodnie z decyzją MEiN, MZ od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wszystkie klasy I-VIII uczą się zdalnie.

                                                             Hanna Kułak