DAWNE TRADYCJE W NOWEJ ODSŁONIE
Imieniny:
STRONA GŁÓWNA
Realizując zapis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, mówiący o stwarzaniu możliwości publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych. Na tej stronie będziemy prezentować owoce pracy naszych uczniów.

*********