FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Gala finałowa konkursu

          10 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta gala finałowa Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Sejmie i Senacie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem posła na Sejm RP Mariusza Kałużnego oraz Wójta Gminy Zbójno Katarzyny Kukielskiej.

 Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o funkcjonowaniu sejmu i senatu.

Konkurs składał się z dwóch etapów, wzięło w nim udział aż 53 uczestników. Byli to uczniowie wszystkich szkół podstawowych z gminy Brzuze i Zbójno. W drugim etapie uczestnicy w liczbie 24, rozwiązywali test, który zawierał 40 pytań. Odpowiedzi oceniała niezależna Komisja pod przewodnictwem pana Marka Dzikowskiego. Wyłonionych zostało 5 finalistów: Olszewski Michał SP Trąbin, Ćiećwierz Nikodem SP  Ostrowite, Rzążewski Michał ZS Zbójno, Małgorzata Hernik SP Ugoszcz, Lena Laskowska SP Ostrowite.

 Laureatami zostali:

  • I miejsce Kacper Tucholski SP Radzynek,
  • II miejsce Lena Pipczyńska ZS Zbójno,
  • III miejsce Julia Osmałek SP Trąbin.

          Uroczystość zaszczycili swoją obecnością poseł na Sejm RP pan Mariusz Kałużny wraz z małżonką, pani wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, sekretarz Gminy Brzuze pani Agata Ciechanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ugoszczu, pani Ewa Cyrankowska, przewodniczący Rady Rodziców, pan Piotr Pankiewicz.

Byli również obecni opiekunowie z różnych szkół, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Galę uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy drugiej i zespołu wokalnego, pod kierunkiem pani Renaty Kosowskiej oraz Piotra Bodenszaca.

          Było to, jak podkreśliła pani dyrektor Hanna Kułak, wyjątkowe wydarzenie, organizowane po raz pierwszy w naszej szkole, które wpisze się na stałe do kalendarza.

       Organizatorzy składają serdeczne podziękowania panu posłowi Mariuszowi Kałużnemu i pani wójt Gminy Zbójno, Katarzynie Kukielskiej za objęcie patronatu nad konkursem.

          Panu posłowi dziękują za ufundowanie nagród dla laureatów oraz zorganizowanie i sfinansowanie wycieczki do sejmu dla wszystkich uczestników II etapu konkursu, która odbędzie się 16 maja br. Pani wójt dziękują za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. Na ręce pani sekretarz Gminy Brzuze kierują podziękowania dla pana wójta Jana Koprowskiego za otwartość na tę inicjatywę i współpracę. Słowa wdzięczności składają pani Ewelinie Jastrzębskiej-Naporze i członkom Stowarzyszenia „Zbójnik”, dziękują również Radzie Rodziców oraz wszystkim pracownikom szkoły za okazaną pomoc i zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia.

Uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulują, dziękując za udział i zapraszają na kolejną edycję w przyszłym roku.