FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Gminne obchody Święta Niepodległości

13 listopada w sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej, mieszkańcy Gminy Zbójno i uczniowie.
Uroczystość otworzyła p. dyrektor Hanna Kułak.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Zbójno p. Katarzyna Kukielska, która w asyście przewodniczącego Rady Gminy p. Mieczysława Pankiewicz oraz sekretarza p. Jacka Foksińskiego złożyła kwiaty pod Kamieniem-Pomnikiem. Wiązankę kwiatów złożyła także delegacja z naszej szkoły.
Rys historyczny z dziejów narodu polskiego, lata niewoli i dążenia do odzyskania niepodległości zaprezentował p. Marek Dzikowski.
Część artystyczną rozpoczęli najmłodsi uczniowie narodowym tańcem polonezem, wykonanym pod opieką p. Renaty Kosowskiej. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały pięknie recytowane wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Oprawę muzyczną uroczystości wykonała p. Katarzyna Mejgier.
Tegorocznym obchodom towarzyszyła również wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod hasłem Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość.
Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie Teresa Gołębiewska zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek i podziękowała za przybycie.