FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości

11 listopada szkoła nasza uczestniczyła w gminnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Poczet sztandarowy i przedstawiciele społeczności szkolnej wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w kaplicy w Zbójnie, po czym złożyli kwiaty pod pomnikiem na placu przed naszą szkołą. Pod pomnikiem kwiaty złożyli: przedstawiciele władz samorządowych, delegacje ze szkół oraz przedstawiciele jednostek straży pożarnych z terenu Gminy Zbójno. W uroczystościach wzięli udział również liczni mieszkańcy. Po złożeniu kwiatów Sekretarz Gminy Zbójno, pan Jacek Foksiński zaprosił wszystkich na dalsze obchody tego Święta do świetlicy w Zbójnie, które uświetnił m.in. montaż słowno-muzyczny w wykonaniu naszych uczniów.

Święto Niepodległości przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.