FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ ORTOGRAFII”

27 marca 2024 r. w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii” pod patronatem Wójta Gminy Zbójno. W potyczkach zmagało się dwunastu uczniów kl. I – III ze szkół z terenu Gminy Zbójno.

Ortograficzne zmagania cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem. Uczniowie mogli w praktyce wykorzystać wiadomości z zakresu ortografii oraz interpunkcji. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie p. Hannę Kułak. Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:

KLASY I 

  1. miejsce – Franciszek Rumiński (SP Ruże)
  2. miejsce – Maja Waśkiewicz (ZS Działyń)
  3. miejsce – Jakub Arciszewski (ZS Zbójno)

KLASY II – III

  1. miejsce – Oliwia Nurkowska (ZS Działyń)
  2. miejsce – Adam Wszelaki (ZS Zbójno)
  3. miejsce – Kornelia Wiśniewska (SP Klonowo)

Tytuł ,,Mistrza Ortografii” zdobył uczeń, który uzyskał maksymalną liczbę punktów – Franciszek Rumiński (SP Ruże). Gratulujemy!

Konkurs zakończył się wręczeniem nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę Rodziców przy naszej szkole oraz pedagoga szkolnego – p. Edytę Urbańską. Przewodnicząca komisji p. Magdalena Fabiańska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie ufundowała dla wszystkich uczestników konkursu Słowniczki ortograficzne. Laureat konkursu został również obdarowany nagrodą książkową, ufundowaną przez Wójta Gminy Zbójno p. Katarzynę Kukielską.

Koordynatorkami przedsięwzięcia były p. Wioletta Grzywińska i p. Marzena Sulkowska.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż uczniowie biorący udział w konkursie, doskonale przyswoili zasady ortografii i umieją posługiwać się nimi w praktyce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!