FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

I ETAP REKRUTACJI DO KLASY I ZAKOŃCZONY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie rekrutacji dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Klasy I Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zbójnie.

Do 26 kwietnia należy złożyć pisemne oświadczenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zbójnie przez rodzica kandydata (jeśli wcześniej taki dokument nie został złożony).

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do klasy I będzie miała miejsce w dniach 28 kwietnia do 16 maja. Zapraszamy osoby chcące zapisać dzieci do klasy I szkoły podstawowej w naszej placówce.