FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

I etap rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

I etap rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola im. Wojska Polskiego w Zbójnie zakończony. Rodziców dzieci przyjętych prosimy o złożenie OŚWIADCZENIA dotyczącego uczęszczania do przedszkola przez dziecko zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji w formie pisemnej (jeżeli nie zostało już złożone) do 31.03.2021 r. Jednocześnie informujemy, iż na wolne miejsca w przedszkolu można składać komplet dokumentów w terminie do 22 kwietnia 2022 roku.

I etap rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zbójnie zakończony. Rodziców dzieci przyjętych prosimy o złożenie OŚWIADCZENIA dotyczącego uczęszczania do pierwszej klasy przez dziecko zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji w formie pisemnej (jeżeli nie zostało już złożone) do 31.03.2021 r. Jednocześnie informujemy, iż na wolne miejsca w klasie pierwszej można składać komplet dokumentów w terminie do 22 kwietnia 2022 roku.