FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Informacja – 14 października 2019.

Dzień 14 października 2019 roku – poniedziałek – jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. (art. 74 Karty Nauczyciela) Rodzice uczniów klas I-III, którzy w tym dniu zadeklarują obecność dziecka w szkole proszeni są o wpisanie dzieci na listę u wychowawców. Uczniowie klas IV – VIII zgłaszają taką informację wychowawcy samodzielnie.