FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

INFORMACJA

Uwaga! W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów/dzieci od dnia 26 lutego 2024 r. obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami przez Rodziców/Opiekunów, Pracowników szkoły na plac przed szkołą. Na teren szkoły mogą wjeżdżać pojazdy służb specjalnych (pogotowie, straż, policja), w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora szkoły pojazdy dostawcze. Na placu przed szkołą mogą parkować autobusy szkolne. Dlatego też informuję, że brama wjazdowa będzie zamknięta.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie Hanna Kułak