FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Zdalne nauczanie

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

 Od poniedziałku 16 marca 2020 r. rozpoczynamy zdalne nauczanie.

 Nauczyciele będą przesyłali drogą elektroniczną przez e-dziennik – Vulcan (lub innym źródłem cyfrowym, np. e-mail, portale społecznościowe, strony internetowe, itp.) materiały do samodzielnego nauczania.

PODSTAWOWY KONTAKT PRZEZ E-DZIENNIK

Proszę o pilne (codzienne) śledzenie wiadomości na e-dzienniku i wykonywanie zamieszczonych tam poleceń. Uczniowie lub rodzice uczniów młodszych, którzy jeszcze nie mają dostępu do e-dziennika powinni drogą telefoniczną – 54 260 60 06 dostarczyć adres e-mail. Proszę o stosowanie się do zaleceń służb i pozostanie w domach.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie