FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Majowe święta patriotyczne

  • 1 MAJA Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata, także w Polsce. Upamiętnia walki robotników o ośmiogodzinny dzień pracy, godziwe warunki pracy i płacy. W naszym kraju od 1950 r. uznane jest za święto państwowe.
  • 2 MAJA Święto Flagi,  to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 r. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz.
  • 3 MAJA Święto Konstytucji. Tego dnia Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie i druga na świecie. Pomimo że dokument ten został podpisany 232 lata temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań dla wszystkich Polaków.

Jak każdego roku tak i teraz, aby uczcić te historyczne wydarzenia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Przygotowali ją uczniowie klasy II, pod kierunkiem Renaty i Dariusza Kosowskich. Wykonali oni montaż słowno-muzyczny, ubogacony pięknym śpiewem piosenek patriotycznych. Na tle odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej w zaszczytnym miejscu powiewały biało-czerwone flagi.

W hołdzie bohaterom przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod kamieniem-pomnikiem.