FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Międzyszkolny konkurs Wiedzy o Sejmie i Senacie.

W dniu 08.05.2024 w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie odbyła się druga edycja konkursu Wiedzy o Sejmie i Senacie. Konkurs objęła patronatem Wójt Gminy Zbójno, pani Katarzyna Kukielska. Miał on charakter międzyszkolny, uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Zbójno, tj. szkół ze Zbójna, Działynia, Ruża i Klonowa. Konkurs rozpoczął się o godz. 9:00 powitaniem uczestników, opiekunów oraz organizatorów. Uczniowie mieli do rozwiązania zestaw składający się z 50. zadań dotyczących sejmu, senatu, konstytucji oraz posłów.
Wyniki konkursu
Laureaci:
I miejsce Nadia Sieklicka Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
II miejsce Zuzanna Kozłowska Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu
III miejsce Michał Rzążewski Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
Gratulujemy!
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Panią Katarzynę Kukielską, Wójta Gminy Zbójno oraz przez organizatora – Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od organizatora konkursu. Konkurs wiedzy o Sejmie i Senacie wpisał się na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu konkursu: nauczycielom szkół za przygotowanie uczniów do konkursu, pani Wójt Gminy Zbójno, Katarzynie Kukielskiej za ufundowanie nagród, pani Marzenie Marcinkowskiej, Stowarzyszeniu ”Zbójnik” i pani Prezes Ewelinie Jastrzębskiej-Naporze, pani Dyrektor Zespołu Szkół w Zbójnie, Hannie Kułak, rodzicom uczniów klasy VI oraz pracownikom obsługi Zespołu Szkół w Zbójnie.
Organizatorzy konkursu:
Marek Dzikowski
Ewa Budna-Łojko
Ewelina Jastrzębska-Napora