FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Mikołaj z pełnym workiem prezentów

W ostatni dzień przed feriami, z wielkim workiem prezentów, przyjechał do szkoły Mikołaj. Odwiedził wraz ze Smefetką przedszkolaków oraz uczniów z klas I-V.
W klasach VI -VIII paczki zostały rozdane w dniu wczorajszym. Wszystkie dzieci otrzymały paczki i były bardzo, bardzo zadowolone.
Pani dyrektor, wychowawcy oraz wszystkie dzieci dziękują Radzie Rodziców a szczególnie p. I. Tomaszewskiej, p. K. Jachowskiej, p. M. Laskowskiej, p. P. Pankiewiczowi,  p. K. Witkowskiej za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.