FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Multimedialna pracownia języków obcych

Uczniowie Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie mogą uczyć się języków obcych nowoczesnymi metodami. W szkole została uruchomiona nowa pracownia językowa przeznaczona do nauki języków obcych.  Zaproszenie na „pierwszą” lekcję w pracowni przyjęła pani Wójt Katarzyna Kukielska oraz pani Skarbnik Małgorzata Szewczykowska. Pani Wójt dodała, że do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy sam talent ucznia i zaangażowanie nauczyciela, potrzeba też odpowiedniego wyposażenia,  życzyła uczniom i nauczycielom sukcesów w nauce języków obcych, których znajomość jest bardzo potrzebna każdemu we współczesnym świecie.

Pracownia składa się z dwudziestu stanowisk dla uczniów i jednego dla nauczyciela, wyposażona w dwadzieścia wysokiej klasy tablety dla uczniów i jeden dla nauczyciela, które są zsynchronizowane z tablicą interaktywną. Uczniowie pracują w słuchawkach, przez co lepiej komunikują się z nauczycielem, bardziej koncentracją się, głośno ćwiczą wymowę.

Pani dyrektor Hanna Kułak zapewniła, że w pracowni  będą prowadzone lekcje języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów. Wyraziła nadzieję, że nowoczesny sprzęt ułatwi przyswajanie języków obcych i podniesie efekty nauczania z tych przedmiotów.

Dzieci nie kryły radości i zadowolenia z pracowni, podziękowały Władzom Gminy za tę inwestycję.