FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

„Myśliwi w szkole”

Kilka dni temu uczniowie klasy III i IV mieli okazję spotkać się z myśliwymi: Prezesem Wojskowego Koła Myśliwego Żbik 236 p. Wiesławem Kalinowskim oraz p. Janem Baranowskim. Przybyli goście opowiedzieli dzieciom o tym, co robią myśliwi i jaki jest ich udział w ochronie środowiska przyrodniczego oraz gospodarowaniu niektórymi gatunkami zwierzyny łownej. Był też pokaz ciekawych rekwizytów takich jak: czaszka lisa, poroże, kły dzika, zęby bobra. Myśliwi omówili uczniom sposoby obserwowania zwierząt. Kilkakrotnie zwracali uwagę na niedokarmianie lisów, czy dzików podchodzących w obręb zabudowań. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły informacje o tym, które zwierzęta można zobaczyć podczas wycieczek w lesie i jak się zachować w przypadku spotkania tych mogących być w pewnych okolicznościach niebezpiecznymi.

Na zakończenie spotkania myśliwi przekazali uczniom upominki, książki, gry oraz kosze owoców i słodkości  oraz obiecali, że będą nas odwiedzać częściej.

„Dzięki tej lekcji już wiemy, jak ważna i potrzebna jest praca myśliwych dla utrzymania równowagi w przyrodzie”.