*** PRACOWNICY ***
Imieniny:
STRONA GŁÓWNA
 1. Grzegorz Brzeziński - nauczyciel dyplomowany - egzaminator GJA - przewodnik ZHP
  język angielski, zajęcia świetlicowe - wychowawca klasy V.

 2. mgr Ewa Budna-Łojko - nauczyciel dyplomowany - instruktor Nordic Walking
  wychowanie fizyczne, LOP, SKS.

 3. mgr Emilia Dylewska - nauczyciel dyplomowany - egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka angielskiego
  język angielski - wychowawca klasy IV.

 4. mgr Marek Dzikowski - nauczyciel mianowany
  historia, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne - wychowawca klasy VII.

 5. mgr Wioletta Grzywińska - nauczyciel mianowany
  edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy I.

 6. mgr Renata Gumińska - nauczyciel dyplomowany - logopeda szkolny
  język polski, zajęcia rewalidacyjne.

 7. mgr Renata Kosowska - nauczyciel dyplomowany - szkolny doradca zawodowy
  edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie - wychowawca klasy II

 8. mgr inż. Dariusz Kosowski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator GMP
  chemia, fizyka, matematyka, informatyka.

 9. mgr Paweł Kowalski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki- SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA
  matematyka, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie.

 10. mgr Hanna Kułak - nauczyciel dyplomowany - DYREKTOR SZKOŁY
  matematyka, zajęcia rewalidacyjne.

 11. mgr Katarzyna Mejgier - nauczyciel mianowany
  plastyka, muzyka, nauczyciel-bibliotekarz - wychowawca klasy VIa.

 12. mgr Monika Pawlak - nauczyciel stażysta
  wychowanie przedszkolne - wychowawca grupy 5 latków.

 13. mgr Małgorzata Rucińska - nauczyciel kontraktowy
  wychowanie przedszkolne - wychowawca grupy 3-4 latków.

 14. mgr Marzena Sulkowska - nauczyciel dyplomowany
  edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy III.

 15. mgr Edyta Urbańska - nauczyciel dyplomowany - pedagog szkolny, socjoterapeutka, terapeuta poznawczo-behawioralny, dialog motywujący I i II stopień, terapeuta TSR I stopnia
  terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 16. mgr Grażyna Waśkiewicz - nauczyciel dyplomowany
  język polski, zajęcia świetlicowe - wychowawca klasy VIII.

 17. mgr Daria Janowicz-Dziórlikowska - nauczyciel mianowany
  język niemiecki.

 18. mgr Alicja Wyborska - nauczyciel kontraktowy
  religia.

 19. Krystyna Zaborowska - nauczyciel mianowany
  wychowanie przedszkolne.

 20. mgr Wioletta Zglenicka - nauczyciel mianowany - egzaminator GMP
  geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, biologia - wychowawca klasy VI b.

Pracownicy obsługi:
1. Dobrzeniecki Paweł - robotnik gospodarczy
2. Kubacka Barbara - sprzątaczka
3. Okruciński Sławomir - robotnik gospodarczy
4. Olszewska Bożena - sekretarka
5. Różańska Beata - sprzątaczka
6. Rumińska Katarzyna - pomoc wychowawcy przedszkola.

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2019 r.