FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Nauczyciele

 • mgr Sylwia Bednarek – nauczyciel kontraktowy
  wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 3 – 4 latków.
 • mgr Ewa Budna-Łojko – nauczyciel dyplomowany – instruktor Nordic Walking 
  wychowanie fizyczne, LOP, SKS – wychowawca klasy VII.
 • mgr Emilia Dylewska – nauczyciel dyplomowany – egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka angielskiego
  język angielski – wychowawca klasy VI.
 • mgr Marek Dzikowski – nauczyciel mianowany
  historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie – wychowawca klasy IV.
 • mgr Wioletta Grzywińska – nauczyciel mianowany
  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – wychowawca klasy III.
 • mgr Renata Gumińska – nauczyciel dyplomowany – logopeda szkolny
  język polski, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Daria Janowicz-Dziórlikowska – nauczyciel mianowany
  język niemiecki.
 • mgr Renata Kosowska – nauczyciel dyplomowany – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – szkolny doradca zawodowy
  edukacja wczesnoszkolna, technika, zajęcia rewalidacyjne – wychowawca klasy I
 • mgr inż. Dariusz Kosowski – nauczyciel dyplomowany – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – egzaminator GMP
  chemia, fizyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Paweł Kowalski – nauczyciel dyplomowany – egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki- SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA
  matematyka, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie.
 • mgr Hanna Kułak – nauczyciel dyplomowany – egzaminator GMP – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – DYREKTOR SZKOŁY
  matematyka.
 • mgr Elżbieta Michałowska – nauczyciel dyplomowany
  wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 5-6 latków.
 • mgr Katarzyna Mejgier- nauczyciel mianowany
  plastyka, muzyka, nauczyciel-bibliotekarz – wychowawca klasy VIIIa.
 • mgr Renata Nowicka – nauczyciel kontraktowy – pedagog szkolny.
 • mgr Monika Pawlak – nauczyciel kontraktowy
  wychowanie przedszkolne.
 • mgr Małgorzata Rucińska – nauczyciel mianowany
  wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 3-4 latków.
 • mgr Marzena Sulkowska – nauczyciel dyplomowany
  edukacja wczesnoszkolna, informatyka – wychowawca klasy II.
 • mgr Edyta Urbańska – nauczyciel dyplomowany – pedagog szkolny, socjoterapeutka, terapeuta poznawczo-behawioralny, dialog motywujący I i II stopień, terapeuta TSR I stopnia
  terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 • mgr Grażyna Waśkiewicz – nauczyciel dyplomowany
  język polski, zajęcia świetlicowe – wychowawca klasy V.
 • mgr Anna Wesołowska – nauczyciel kontraktowy
  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne,
 • mgr Alicja Wyborska – nauczyciel kontraktowy
  religia.
 • mgr Wioletta Zglenicka – nauczyciel mianowany – egzaminator GMP
  geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, biologia – wychowawca klasy VIII b.

Pracownicy obsługi:
1. Dobrzeniecki Paweł – robotnik gospodarczy
2. Kubacka Barbara – sprzątaczka
3. Olszewska Bożena – sekretarka
4. Różańska Beata – sprzątaczka
5. Rumińska Katarzyna – pomoc wychowawcy przedszkola.
6.
Silkowska Elżbieta – pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych.