FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Nauczyciele

 • mgr Sylwia Bednarek – nauczyciel kontraktowy
  wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 3 – 4 latków.
 • mgr Piotr Bodenszac – nauczyciel dyplomowany
  muzyka.
 • mgr Ewa Budna-Łojko – nauczyciel dyplomowany – instruktor Nordic Walking 
  wychowanie fizyczne, LOP, SKS, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zespołem Aspergera, nauczyciel-bibliotekarz.
 • mgr Emilia Dylewska-Pawlikowska – nauczyciel dyplomowany – egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka angielskiego
  język angielski – wychowawca klasy VIII.
 • mgr Marek Dzikowski – nauczyciel mianowany
  historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie – wychowawca klasy VI.
 • mgr Wioletta Grzywińska – nauczyciel mianowany
  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – wychowawca klasy II.
 • mgr Renata Gumińska – nauczyciel dyplomowany – logopeda szkolny
  język polski, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Daria Janowicz-Dziórlikowska – nauczyciel mianowany
  język niemiecki.
 • Ewelina Jastrzębska-Napora- nauczyciel początkujący
  język polski – wychowawca klasy IV.
 • mgr inż. Dariusz Kosowski – nauczyciel dyplomowany – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
  chemia, fizyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne.
 • mgr Paweł Kowalski – nauczyciel dyplomowany – egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki- SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA
  matematyka, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie – wychowawca klasy VII.
 • mgr Hanna Kułak – nauczyciel dyplomowany – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli – DYREKTOR SZKOŁY
  matematyka, doradztwo zawodowe.
 • mgr Monika Pawlak – nauczyciel kontraktowy
  wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 6 latków.
 • mgr Małgorzata Rucińska – nauczyciel mianowany
  wychowanie przedszkolne – wychowawca grupy 5 latków.
 • mgr Marzena Sulkowska – nauczyciel dyplomowany
  edukacja wczesnoszkolna, informatyka – wychowawca klasy I.
 • mgr Edyta Urbańska – nauczyciel dyplomowany – pedagog szkolny, socjoterapeutka, terapeuta poznawczo-behawioralny, dialog motywujący I i II stopień, terapeuta TSR I stopnia
  terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 • mgr Alicja Wyborska – nauczyciel mianowany
  religia.
 • mgr Wioletta Zglenicka – nauczyciel mianowany
  geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, biologia – wychowawca klasy V.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 • poniedziałek 11:00 – 13:00
 • czwartek 10:00 – 15:00
 • piątek 9:00 – 14:00

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

 • wtorek 11:00 – 15:00
 • środa 8:00 – 13:00

Godziny pracy psychologa:

 • czwartek 7:00 – 17:00

 

Pracownicy obsługi:
1. Dobrzeniecki Paweł – robotnik gospodarczy
2. Olszewska Bożena – sekretarka
3. Różańska Beata – sprzątaczka
5. Rumińska Katarzyna – pomoc wychowawcy przedszkola.
6.
Silkowska Elżbieta – pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych.