FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Nowa szatnia szkolna

15 lutego 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szatni szkolnej. Punktualnie o  godz. 8:30 odbył się apel, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: p. Wójt Katarzyna Kukielska, p. Skarbnik Małgorzata Szewczykowska oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Piotr Pankiewicz.

Dyrektor Hanna Kułak w swoim przemówieniu oznajmiła, że została utworzona szatnia, do której zakupiono szafki ubraniowe dla wszystkich uczniów. Już od dziś będą mogli oni przechowywać w nich m.in. kurtki, obuwie, podręczniki. Środki na ten cel w całości, zostały przekazane przez organ prowadzący szkołę.

Dzięki zaangażowaniu pracowników obsługi pomieszczenie zostało wyremontowane i odnowione. Uczniowie, rodzice i pani dyrektor nie kryli z tego powodu radości i wdzięczności do wszystkich, dzięki którym to przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Pani Wójt wręczyła uczniom symboliczne klucze do szafek, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Następnie uczniowie wraz z gośćmi obejrzeli nową szatnię.