FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Obchody 4. rocznicy nadania imienia i sztandaru szkole

20 września odbyły się obchody czwartej rocznicy nadania imienia i sztandaru szkole. Uświetnili je swoją obecnością przybyli goście: Wójt Gminy Zbójno pani Katarzyna Kukielska, przewodniczący Rady Gminy pan Mieczysław Pankiewicz, przedstawiciele Wojska Polskiego: płk rezerwy Lech Dąbrowski, por. Grzegorz Ostrowski z Centrum Rekrutacji Wojskowej w Brodnicy, sierż. Jakub Nowosielski z Centrum Szkoleń Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, st. sierż. Piotr Rzążewski z 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

W uroczystości wzięło udział wielu rodziców m.in. przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Tomaszewska, mama Najlepszego Absolwenta w roku szk. 2021/2022, pani Beata Mężykowska, prezes Spółdzielni Socjalnej Zbójeński Kredens pani Joanna Tabor i inni. Na uroczystość przyjechali także przedstawiciele klasy mundurowej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu wraz z opiekunem panem Pawłem Brudzyńskim, którzy promując swoją szkołę zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do podjęcia nauki w klasie mundurowej.

Wszystkich obecnych na uroczystości powitała dyrektor szkoły Hanna Kułak, która przywołała wspomnienie o patronie – Wojsku Polskim i podkreśliła jego dokonania, rangę oraz znaczenie w dziejach historii naszego narodu. Dodała, że dla nas, nauczycieli patron służy wychowaniu uczniów w duchu patriotyzmu, poszanowania wartości narodowych oraz jest drogowskazem do osiągania sukcesów. Krótką chronologię wydarzeń na temat edukacji w naszej miejscowości, z uwzględnieniem historii szkoły przedstawiła nauczycielka języka polskiego pani Renata Gumińska.

 W dowód uznania za ofiarność, poświęcenie i męstwo żołnierza polskiego przedstawicie społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod Kamieniem-Pomnikiem. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie medalu dla Najlepszego Absolwenta roku szkolnego 2021/2022.Medal dla Szymona Mężykowskiego, który z uwagi na obowiązki szkolne nie był obecny na uroczystości odebrała mama – pani Beata Mężykowska.

Na tę dzisiejszą okoliczność uczniowie pod kierunkiem pani Renaty Gumińskiej i pani Eweliny Jastrzębskiej-Napory, z oprawą muzyczną w wykonaniu pana Piotra Bodenszaca, przedstawili część artystyczną. Montaż słowno-muzyczny nawiązywał tematycznie do patrona – Wojska Polskiego i jego historii. Występ został ubogacony pięknym śpiewem pieśni patriotycznych. Po zakończeniu uroczystości goście wpisali się do księgi pamiątkowej i obejrzeli sprzęt wojskowy, po czym udali się na krótkie spotkanie przy kawie.

Uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w prelekcji, którą poprowadził por. Grzegorz Ostrowski, dotyczącej pracy – służby w Wojsku Polskim. Największe emocje wśród uczniów wywołał specjalistyczny sprzęt wojskowy: kołowy transporter opancerzony Rosomak oraz samochód Hummer, które stały na placu przed szkołą. Najmłodsi mogli je dokładnie obejrzeć i dowiedzieć się od żołnierzy na ich temat więcej informacji.

Święto Szkoły było dla wszystkich ciekawą lekcją historii.

Dziękujemy zaproszonym gościom za obecność w tak ważnym dla naszej społeczności dniu.