FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Obchody drugiej rocznicy nadania imienia i sztandaru naszej szkole

21 września odbyły się obchody drugiej rocznicy nadania imienia i sztandaru naszej szkole. Tak jak dwa lata temu uroczystości przebiegały na świeżym powietrzu.

Obchody rocznicowe uświetnili swoją obecnością przybyli goście: przewodniczący Rady Gminy Zbójno p. Mieczysław Pankiewicz, przedstawiciele Wojska Polskiego kpt. Agnieszka Śmiechowska z Centrum Szkoleń Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, kpt. Robert Wal z 3. Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie oraz st. sierżant Piotr Rzążewski z 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Na uroczystości była obecna również inspektor oświaty Urzędu Gminy p. Joanna Krzeszewska, przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Gołębiewska oraz ubiegłoroczna absolwentka szkoły Sandra Tułodziecka. Po wciągnięciu flagi na maszt, wprowadzeniu sztandaru szkoły wszystkich obecnych powitała dyrektor szkoły Hanna Kułak, która przywołała wspomnienie o patronie – Wojsku Polskim i podkreśliła jego dokonania, rangę oraz znaczenie w dziejach historii naszego narodu. Dodała, że dla nas nauczycieli patron służy wychowaniu uczniów w duchu patriotyzmu, poszanowania wartości narodowych oraz jest drogowskazem do osiągania sukcesów. Krótką historię wydarzeń sprzed dwóch lat, związanych z nadaniem imienia i sztandaru przybliżyła wszystkim p. Grażyna Waśkiewicz. W dowód uznania za ofiarność, poświęcenie i męstwo żołnierza polskiego przedstawicie społeczności szkolnej złożyli wiązankę kwiatów pod kamieniem – pomnikiem. Podczas uroczystości dokonano uhonorowania medalem Najlepszego Absolwenta roku szkolnego 2019/2020 – Sandrę Tułodziecką.

Na tę dzisiejszą okoliczność uczniowie pod kierunkiem pani Renaty Gumińskiej, z oprawą muzyczną w wykonaniu p. Katarzyny Mejgier przedstawili część artystyczną, odegrali scenki tematycznie związane z patronem i jego historią. Występ został ubogacony pięknym śpiewem pieśni patriotycznych. Po zakończeniu uroczystości goście wpisali się do księgi pamiątkowej i obejrzeli pa

miątkowe zdjęcia zawarte w kronice szkoły.

Z uwagi na istniejącą pandemię  w uroczystościach rocznicowych wzięli udział tylko uczniowie klas IV-VIII.

Uczniom klas I-III został przedstawiony program artystyczny bezpośrednio w klasach. Aby  jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę o patronie Wojsku Polskim uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z kpt. Robertem Walem, który przybliżył zadania żołnierza dawniej i obecnie.

Mamy nadzieję, że wszystkim biorącym udział w tegorocznych obchodach rocznicowych te wydarzenia pozostaną w pamięci na długo.