FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS w naszej szkole

Świadomi tego, że epidemia zakażeń HIV wzrasta, zgodnie mówimy – AIDS nie można pominąć milczeniem.
Szkoła nasza włączyła się w akcję, której finałem był happening w Urzędzie Gminy w Zbójnie, z udziałem uczniów klas VI – VIII. W sali obrad dla władz samorządowych i pracowników Urzędu Gminy przy dźwiękach sygnałów alarmowych uczniowie odegrali scenki obrazujące sposoby zakażenia wirusem HIV i sytuacje ryzykowne. Zwieńczeniem było utworzone przez młodzież hasło HIV/AIDS BĄDŹ OSTROŻNY.
W ramach akcji uczniowie wzięli udział w konkursie na plakat o tej tematyce. Uczestniczyli w spotkaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Golubiu-Dobrzyniu p. Iwoną Malinowską, która podzieliła się z nimi wiedzą na temat wirusa HIV i choroby AIDS.
Na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS oraz ich bliskimi mieli przypięte czerwone kokardki. Za udział w akcji, której koordynatorem był p. Paweł Kowalski szkoła otrzymała podziękowanie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.