FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 26 marca 2024 roku odbyły się w naszej szkole Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs strażacki zgromadził młodych entuzjastów ochrony przeciwpożarowej z różnych placówek edukacyjnych z terenu Gminy Zbójno. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zapobiegania pożarom oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach wiekowych prezentują się następująco:

I grupa wiekowa:

I miejsce –  Filip Lipiński – Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

II miejsce – Brayan Gumiński – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Klonowie

III Miejsce – Antoni Rumiński – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu.

II grupa wiekowa:

I miejsce – Zuzanna Kozłowska – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu

II miejsce – Maksymilian Dąbrowski – Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu

III miejsce – Marek Zglenicki – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Klonowie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom za ich wysiłek, zaangażowanie oraz imponującą wiedzę. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom i organizatorom za przeprowadzenie udanej imprezy, która promuje świadomość przeciwpożarową wśród młodzieży.