FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

„Ostatnia lekcja przed feriami”

W ostatnim dniu przed feriami do szkoły przyjechali strażacy z OSP Zbójno: pan Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Dariusz Mężykowski,  pan Michał Zglenicki, pani Anna Zglenicka, pan Mikołaj Kęprowski.

Przywieźli z sobą dużo sprzętu specjalistycznego, który zaprezentowali uczniom. W spotkaniu wzięła cała społeczność uczniowska oraz dzieci z przedszkola. Była to dla wszystkich cenna lekcja na temat bezpiecznych zachowań, unikania zagrożeń, niesienia pomocy w nagłych przypadkach.

                                  Dyrektor szkoły, nauczyciele  i uczniowie składają podziękowanie Przedstawicielom OSP Zbójno za poświęcony czas oraz
przekazane wartościowe informacje ubogacone pokazem.