FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Podsumowanie I części roku szkolnego 2019/2020.

Po sześciu miesiącach  wytężonej pracy nadszedł czas wyróżnień i podziękowań. Sześcioro najlepszych uczniów otrzymało listy gratulacyjne. Uczniowie ci w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

Podczas apelu  rozdane zostały  również  uczniom dyplomy za sukcesy odniesione w  różnych konkursach.

Pani Dyrektor dziękując wszystkim uczniom za pracę i osiągnięcia podkreśliła, że są one dziełem ich umiejętności i siły charakteru, a także efektem wsparcia rodziców i nauczycieli. Dodała, że jest dumna  z sukcesów uczniów i życzyła wszystkim kolejnych.