FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Podziękowania

Dyrektor szkoły wraz z Komitetem Społecznym „Pomagamy Ani” i główna bohaterka dnia Ania Leśniewska wraz z Rodzicami raz jeszcze dziękują wszystkim uczestnikom imprezy dobroczynnej zorganizowanej w niedzielę 12 stycznia w naszej szkole tj. wszystkim darczyńcom, mieszkańcom Zbójna i okolic, Pani Wójt, Katarzynie Kukielskiej, pracownikom Urzędu Gminy w Zbójnie, rodzicom, a szczególnie pani Anecie Gołębiewskiej, wszystkim nauczycielom, a szczególnie p. Edycie Urbańskiej, Markowi Dzikowskiemu, Dariuszowi Kosowskiemu oraz Pawłowi Kowalskiemu jak również wszystkim pracownikom obsługi i administracji oraz uczniom, wolontariuszom, Zuzannie  Worek, muzykom z Zespołu SKY i Zespołu FAME oraz wszystkim innym

                                     za zaangażowanie i piękne świadectwo człowieczeństwa.