FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Pokaz strażacki

W ostatnim dniu przed feriami odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie. Panowie Dariusz Mężykowski, Przemysław Jachowski, Mateusz Betlejewski oraz Mateusz Rygielski wyjaśnili uczniom na czym polega praca w straży i w jakiego rodzaju akcjach uczestniczą strażacy. Przypomnieli także, kiedy należy wzywać straż pożarną i to, że strażacy nie tylko gaszą pożar, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Wszyscy zostali zapoznani z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru i w innych nieszczęśliwych wypadków. Przypomniane zostały numery alarmowe do Straży Pożarnej 998 oraz numer ratowniczy 112. Poza tym odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) Każdy z bliska miał możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Na spotkaniu uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz poznali zakres odpowiedzialnej, wielozadaniowej i jakże pożytecznej pracy strażaków.