FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Próbna ewakuacja

Dziś w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Z uwagi na istniejącą epidemię koronawirusa ewakuowano tylko jedną klasę tj. 15 uczniów i nauczyciela. Trening ewakuacyjny nadzorował młodszy ogniomistrz Karol Jurkiewicz z KPSP w Golubiu Dobrzyniu, a przeprowadzał p. Marek Dzikowski.

Młodzież ewakuowała się b. sprawnie w ciągu minuty 50 sekund najbliższymi, otwartymi drzwiami na zewnątrz budynku.

Po zakończonej ewakuacji strażak przeprowadził dla uczniów pogadankę na temat zasad, których należy przestrzegać podczas pożaru, omówił zagrożenie czadu i zachęcił ich do służby pożarniczej.