FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Próbna ewakuacja

22 października trzykrotny dźwięk dzwonka i okrzyk POŻAR – EWAKUACJA usłyszeli uczniowie i pracownicy szkoły. Na korytarzu unosiły się gęste kłęby dymu. Wszyscy w pośpiechu, z dużym zdyscyplinowaniem opuścili budynek szkoły i zgromadzili się w wyznaczonym miejscu. Ewakuacji przyglądali się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, dowódca JRG mł. bryg. Karol Cachnij oraz starszy technik ds. kontroli rozpoznawczych Karol Jurkiewicz, którzy pozytywnie ocenili przeprowadzoną ewakuację i udzielili wskazówek na przyszłość. Celem ćwiczeń było kształtowanie właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń. Po zakończonej akcji uczniowie mogli obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego.