FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Procedura dotycząca przestrzegania wytycznych i zaleceń MEN, MZ, GIS w okresie epidemii COVID-19, obowiązująca w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego Zbójnie