FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Projekt KLASA Z DREWNA

W sierpniu br. nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Klasa z drewna”, organizowanego przez  Lasy Państwowe.

Zadaniem konkursowym było opracowanie oryginalnego sposobu promocji drewna i leśnictwa, poprzez organizację  zajęć terenowych  i „żywych”  lekcji przyrody oraz przygotowanie  terenu  do prowadzenia  rekreacji lub zajęć z wykorzystaniem  drewna.

Projekt został napisany przez panią dyrektor Hannę Kułak oraz pana Pawła Kowalskiego. Pomysł padł na stworzenie drewnianej altany edukacyjnej oraz ścieżki ekologicznej.

31 sierpnia br. nastąpiło ogłoszenie wyników. W wąskiej grupie zwycięzców w Polsce, których projekty komisja uznała za najciekawsze, znalazła się nasza szkoła.

Będziemy mieli altanę edukacyjną wyposażoną w stoły i ławy oraz 3 tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Wszystko to za kwotę 50 tys. zł.

Dziś – 4.10.2023 – nastąpiło wręczenie voucherów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Społeczność szkolna dziękuje organizatorowi konkursu, Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych oraz Posłowi na Sejm RP Mariuszowi Kałużnemu za wszelką pomoc.

Już wkrótce nasi uczniowie poza tradycyjnymi zajęciami w szkole, będą mogli  uczestniczyć w ciekawych zajęciach na świeżym powietrzu, w altanie zlokalizowanej tuż przy placu zabaw. Będą uczyć się rozpoznawać leśne gatunki roślin i zwierząt, korzystając z wolnostojących  tablic  edukacyjnych. Drewniana altana będzie wykorzystywana nie tylko do celów dydaktycznych, ale także rekreacyjnych.