FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Projekt „Z Lasami Państwowymi w edukacyjną przygodę”

„Las to niezwykłe miejsce, pełne tajemnic i piękna. Drewno, które pochodzi z lasów, jest nie tylko cennym surowcem, ale także symbolem ekologicznego stylu życia. Szkoły mają ogromny potencjał w promowaniu lasów oraz drewna jako w pełni odnawialnego surowca.” Takie cele przyświecały organizatorom konkursu „Klasa z drewna”, który został ogłoszony w lipcu 2023 roku. Nasza szkoła chętnie zajmuje się tematyką leśnictwa, przyrody i ekologii, dlatego przystąpiliśmy do tego konkursu, opracowując projekt. Inicjatorem pomysłu był poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny, który nas zmotywował do tego, aby zawalczyć w powyższym przedsięwzięciu. Zrobiliśmy to i się udało. Projekt  “Z Lasami Państwowymi w edukacyjną przygodę” został napisany przez panią Hannę Kułak oraz pana Pawła Kowalskiego.  Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy informację o naszej wygranej. 4 października 2023 r. odbyła się gala wręczenia voucherów na realizację projektu, brały w niej udział pani dyrektor Hanna Kułak oraz pani Ewelina Jastrzębska-Napora.

Po podpisaniu umowy z Lasami Państwowymi przystąpiliśmy do realizacji zaplanowanych działań w projekcie.  Jasne stało się, że już wkrótce nasi uczniowie poza tradycyjnymi zajęciami w szkole, będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach na świeżym powietrzu, w altanie zlokalizowanej tuż przy placu zabaw. Będą uczyć się rozpoznawać leśne gatunki roślin i zwierząt, korzystając z wolnostojących tablic edukacyjnych. Drewniana altana będzie wykorzystywana nie tylko dla celów dydaktycznych, ale także rekreacyjnych.

Pierwszym etapem realizowanego projektu była wycieczka uczniów do Nadleśnictwa Skrwilno, gdzie uczniowie spotkali się z leśnikami. Poznali pracę i cele realizowane przez Lasy Państwowe.

Następnie odbył się konkurs przyrodniczy pod hasłem „Las – zielony dom”, w którym uczniowie przedstawiali różnymi metodami ekspresji plastycznej las jako dom dla zwierząt.

Największym przedsięwzięciem realizowanego projektu jest postawienie przy szkole prawdziwej dodatkowej „klasy z drewna”. Pomieszczenie to stanowi rzeczywiście dodatkową klasę a w efekcie jest to drewniana altana wyposażona w stoły i ławy, w której będą odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu leśnictwa, przyrody i ekologii. Altana może być również punktem klasowych spotkań czy zabaw integrujących społeczność szkolną oraz lokalną.

Cieszymy się, bardzo, że mamy swój mały “leśny zakątek”. Wiemy, że nic nie zastąpi kontaktu z przyrodą i wycieczki do prawdziwego lasu, ale mamy nadzieję, że dzięki temu uczniowie będą mieli okazję poznać świat przyrody i ekologii nie tylko teoretycznie.

Społeczność Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie dziękuje Lasom Państwowym za wiarę w marzenia, inwestycję w przyszłość i pomoc w spełnieniu naszych przyrodniczych aspiracji. Jesteśmy dumni z naszego partnerstwa i gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za długoterminowe korzyści, jakie przyniesie nam wiara edukacyjna naszej społeczności szkolnej.