RADA RODZICÓW
Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
Imieniny:
STRONA GŁÓWNA
ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:
* Przewodnicząca: Pani Aneta Gołębiewska
* Zastępca: Pani Iwona Tomaszewska
* Sekretarz: Pani Marzena Marciniak
* Skarbnik: Pani Ewa Borkowicz
* Członek: Pani Izabela Kozłowska

Komisja Rewizyjna:
* Przewodnicząca: Pani Andżelika Zawistowska
* Sekretarz: Pani Małgorzata Bielanowska
* Członek: Pani Karolina Arciszewska

Podziękowania

 • Pani Aneta Gołębiewska - Dowóz uczniów do Ruża w ramach akcji Szkoła pamięta - 25.10.2019
 • Pani Anna Wojciechowska - Dowóz uczniów na konkurs do Działynia - 23.11.2019
 • Pani Wioletta Bieńkowska - Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych
 • Pani Aneta Gołębiewska - Dowóz uczniów do Ruża na uroczystość nadania imienia szkole - 19.11.2019
 • Pani Marzena Cipkowska-Marciniak - Dowóz uczniów do Ruża na uroczystość nadania imienia szkole - 19.11.2019
 • Pan Paweł Rzeszot - Dowóz uczniów na konkurs do Działynia - 23.11.2019
 • Pani Anna Wojciechowska - Dowóz uczniów na unihokej do Wrock - 10.2019
 • Pani Aneta Gołębiewska - Dowóz uczniów na unihokej do Wrock - 10.2019
 • Pani Aneta Gołębiewska - Dowóz uczniów na unihokej do Wrock - 07.11.2019
 • Pani Elżbieta Stacherska - Dowóz uczniów na unihokej do Wrock - 07.11.2019
 • Pani Aneta Gołębiewska - Dowóz uczniów na piłkę nożną do Golubia-Dobrzynia - 04.19.2019
 • Pani Anna Wojciechowska - Dowóz uczniów na piłkę nożną do Golubia-Dobrzynia - 04.10.2019
 • Pani Elżbieta Stacherska - Dowóz uczniów do Działynia na Konferencję Ziemi Dobrzyńskiej - 07.11.2019
 • Pani Aneta Gołębiewska - Pomoc w organizacji uroczystości klasowych.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzice reprezentujący poszczególne klasy:
Przedszkole 3-4 latki: Pani Dominika Grudzień
Przedszkole 5 latki: Pani Małgorzata Bielanowska
Oddział przedszkolny: Pani Ewa Borkowicz
Klasa I: Pani Ewelina Pankiewicz
Klasa II: Pani Karolina Arciszewska
Klasa III: Pani Paulina Stachurska
Klasa IV: Pani Andżelika Zawistowska
Klasa Va: Pani Marzena Cipkowska-Marciniak
Klasa Vb: Pani Iwona Tomaszewska
Klasa VI: Pani Aneta Gołębiewska
Klasa VII: Pani Violeta Bieńkowska
Klasa VIII: Pani Marta Skoczyk

Rodzice reprezentujący "trójki klasowe":
Przedszkole 3-4 latki:
Panie: Dominika Grudzień, Mirosława Pankowska, Lidia Wiśniewska
Przedszkole 5 latki:
Panie: Małgorzata Bielanowska, Agnieszka Szotowicz, Katarzyna Winnicka
Oddział przedszkolny:
Panie: Ewa Borkowicz, Karolina Zarębska, Joanna Krzeszewska
Klasa I:
Panie: Ewelina Pankiewicz, Katarzyna Kozicka, Marzena Błędowska
Klasa II:
Panie: Karolina Arciszewska, Anna Rzążewska, Agnieszka Makowska
Klasa III:
Panie: Paulina Stachurska, Małgorzata Predynkiewicz, Magdalena Wiśniewska
Klasa IV:
Państwo: Andżelika Zawistowska, Piotr Pankiewicz, Agnieszka Mężykowska
Klasa Va:
Panie: Marzena Cipkowska-Marciniak, Beata Dykowska, Justyna Sieklicka
Klasa Vb:
Panie: Iwona Tomaszewska, Karolina Jachowska, Beata Mężykowska
Klasa VI:
Panie: Aneta Gołębiewska, Grażyna Gorczyńska, Joanna Weretycka
Klasa VII:
Panie: Violeta Bieńkowska, Emilia Kwiatkowska, Katarzyna Sadowska
Klasa VIII:
Panie: Marta Skoczyk, Mariola Popielarska, Zofia Rabażyńska

Rada Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Marta Skoczyk
Zastępca przewodniczącej: Pani Mariola Popielarska
Sekretarz: Pani Aneta Gołębiewska
Skarbnik: Pani Andżelika Zawistowska

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Pani Marzena Cipkowska-Marciniak
Członek: Pani Paulina Stachurska
Członek: Pani Iwona Tomaszewska