FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola im. Wojska Polskiego w Zbójnie zakończona.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie OŚWIADCZENIA dotyczącego uczęszczania do przedszkola przez dziecko zakwalifikowane w DRUGIM etapie rekrutacji w formie pisemnej (jeżeli nie zostało już złożone) do 5.05.2021 r.

Lista dzieci z grupy 3-4 latków
Lista dzieci z grupy 5 latków
Lista dzieci z grupy 6 latków