FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA PIERWSZOKLASISTÓW 

10 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Ślubowania i pasowania na ucznia. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Zbójno p. Katarzyna Kukielska, Dyrektor szkoły p. Hanna Kułak, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców p. Małgorzata Rucińska, nauczyciele, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz cała społeczność szkolna.

            Bohaterowie uroczystości pod kierunkiem p. Marzeny Sulkowskiej przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. ,,Jestem uczniem”. Gotowi, odświętnie ubrani, w biretach na głowie i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych. Publiczność nagrodziła dzielnych artystów gromkimi brawami. Tradycyjnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i  od tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie. W obecności zaproszonych gości obiecali, że będą godnie reprezentować dobre imię szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, okazywać szacunek nauczycielom, rodzicom oraz koleżankom i kolegom. Następnie odbyła się ceremonia pasowania na ucznia,  którego dokonała Dyrektor szkoły – p. Hanna Kułak przez dotknięcie ,,magicznym ołówkiem”. Dowodem tego były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawczynię. Ciepłe i miłe słowa skierowały do pierwszoklasistów Dyrektor szkoły p. Hanna Kułak, Wójt Gminy Zbójno p. Katarzyna Kukielska oraz zastępca przewodniczącego Rady Rodziców p. Małgorzata Rucińska i życzyły im samych sukcesów oraz miłych chwil spędzonych w szkole.

Z tej okazji nowo pasowani uczniowie otrzymali upominki od: wychowawczyni, swoich kolegów i koleżanek z klasy drugiej, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Wójta Gminy Zbójno – p. Katarzyny Kukielskiej. Po części artystycznej pierwszoklasiści wraz  z  wychowawczynią i zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej.