FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia

5 października br. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania naszych pierwszaków. Z uwagi na istniejącą pandemię i wytyczne sanitarne uroczystości zostały nieco zawężone. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: p. Wójt Katarzyna Kukielska, przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Gołębiewska, rodzice i nauczyciele, którzy swoją obecnością nadali jej wyjątkową rangę. Pierwszoklasiści na tę okazję przygotowali piękny montaż słowno – muzyczny, którym wprowadzili wszystkich w atmosferę tego dnia. Kulminacyjnym momentem było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Pani dyrektor H. Kułak w swoim wystąpieniu podkreśliła, że to niezwykle ważny moment dla całej szkoły i każdego ucznia, po czym dokonała aktu pasowania na ucznia. Od tego momentu wszyscy uczniowie klasy pierwszej stali się członkami wielkiej rodziny szkolnej.

Pani Wójt zabierając głos podkreśliła, że najważniejsze w życiu jest to, jakim się jest człowiekiem i wyraziła nadzieję, że wszystkie dzieci wyrosną na dobrych ludzi, dobrych obywateli, z których my dorośli będziemy dumni, po czym rozdała pamiątkowe medale i statuetki.

Słodkie upominki pierwszoklasiści otrzymali także od Rady Rodziców, starszych kolegów i koleżanki z klasy drugiej oraz od Samorządu Uczniowskiego.

Uroczystość była zorganizowana pod kierunkiem p. Marzeny Sulkowskiej, wychowawcy klasy pierwszej a prowadziły ją przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Rykaczewska Oliwia i Dominika Stacherska.