FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Ślubowanie klasy pierwszej

18 października bieżącego roku, do społeczności Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie, symbolicznie przyjęliśmy uczniów klasy pierwszej. Przygotowania do tego, jakże ważnego dla uczniów wydarzenia, trwały od kilku dni. Uczniowie w szkole pod kierunkiem wychowawczyni, a w domu z pomocą rodziców, ćwiczyli recytację, śpiew piosenek i hymnu państwowego oraz hymnu szkoły.

W samo południe, gdy tylko na salę gimnastyczną przybyła pani dyrektor z panią wójt, rozpoczęło się doniosłe wydarzenie, składające się z czterech podstawowych części. Po powitaniu gości, a więc pani Katarzyny Kukielskiej – Wójta Gminy Zbójno, pani Elżbiety Stacherskiej – wiceprzewodniczącej Rady Rodziców, pani Hanny Kułak – dyrektora naszej szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli i uczniów, zaczęła się pierwsza część spotkania.

Wszyscy kandydaci do zaszczytnego miana ucznia Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie, pięknie recytowali okolicznościowe wiersze i śpiewali piosenki. W kolejnej części uroczystości, uczniowie klasy pierwszej zdali egzamin obejmujący podstawową wiedzę szkolną, przeprowadzony przez starsze koleżanki z klasy czwartej, które w tym dniu profesjonalnie poprowadziły całą uroczystość. Po celująco zdanym egzaminie, nadszedł czas na element uroczystości najważniejszy w tym dniu, czyli ślubowanie połączone z pasowaniem na ucznia.

Przy podniosłych dźwiękach marsza wojskowego, na salę został wprowadzony sztandar naszej szkoły, w którego obecności odśpiewano hymn państwowy, a następnie na sztandar szkoły, uczniowie ślubowali, że co tchu w piersi, będą się uczyć rzeczy mądrych i pięknych. Po uroczystym ślubowaniu, pani dyrektor, każdego pierwszaka pasowała na ucznia klasy pierwszej, dotykając jego ramienia specjalnym ołówkiem. Następnie wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn naszej szkoły, po czym przy dźwiękach Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, salę opuścił sztandar, z dumą i szacunkiem prezentowany przez poczet sztandarowy.

W części przeznaczonej na przemówienia, głos zabrała pani dyrektor, pani wójt, oraz pani wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Panie życzyły pierwszakom, aby w trakcie nauki szkolnej i nawiązania wspaniałych przyjaźni, zawsze postępowali tak, aby byli dumą szkoły i swoich bliskich. Pani wójt, Rada Rodziców, uczniowie klasy drugiej, oraz najstarsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego, obdarowali pierwszoklasistów wspaniałymi prezentami, które będą mogli wykorzystać w swej dalszej edukacji. Po pamiątkowym zdjęciu, wszyscy udali się na słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów klasy pierwszej.