FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Podziękowania

                                                                                                                                                                          „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
                                                                                                                                                                                               że tylko to wszystko, co robimy dla innych
                                                                                                                                                                                                              jest tym, co naprawdę warto robić”.
                                                                                                                                                                                                                                                 Carroll Lewis
                

           Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie składają serdeczne podziękowanie wszystkim Sponsorom, którzy wspierali i wspierają nadal naszą szkołę. Ta życzliwa Państwa pomoc przybiera różne formy. Dzięki Waszej ofiarności nauka i praca staje się przyjemniejsza, możemy odnosić sukcesy w konkursach, olimpiadach  i zawodach sportowych.

  

 • Dziękujemy wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości, wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, włączają się w różne akcje, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich członków Prezydium Rady Rodziców a przede wszystkim do Pani Anety Gołębiewskiej. 
 • Dziękujemy Zarządowi Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim za wsparcie w formie rzeczowej.
 • Dziękujemy przewodniczącej Rady Rodziców p. Anecie Gołębiewskiej za ukwiecenie placu przed budynkiem szkoły. Piękne kwiaty w gazonach przyciągają wzrok i zachwycają przychodzących gości.

 

2022/2023

Podziękowanie dla Rady Rodziców
za zorganizowanie w dniu 10 czerwca 2023 r. pikniku rodzinnego.

W ten pogodny, słoneczny dzień, przy dźwiękach dobrej muzyki, na placu za szkołą wszyscy bawili się dobrze. Było wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Najwięcej emocji dostarczył występ  przedszkolaków dedykowany swoim rodzicom.

 Montaż był przygotowały pod kierunkiem pani Sylwii Bednarek, pani Moniki Pawlak oraz pani Małgorzaty Rucińskiej

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie imprezy należą się pani Małgorzacie Rucińskiej oraz państwu Ewelinie i Piotrowi Pankiewicz.

 Podziękowania składa dyrektor szkoły, Hanna Kułak

 

 

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych  jest tym, co naprawdę warto robić”

Carroll Lewis

Dziękujemy za udzieloną pomoc i nieocenione wsparcie w organizację Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Sejmie i Senacie, który odbył się 10.05.2023 r.

 • Państwu Dorocie i Tomaszowi Pipczyńskim
 • Państwu Marlenie i Ryszardowi Melkowskim
 • Zarządowi Banku Spółdzielczemu w Piotrkowie Kujawskim
 • PHU AGRO-POL Dorota Kurek Adamki

Drodzy Państwo, to m.in. dzięki Wam wydarzenie to mogło zostać zorganizowane w takiej formie i w takim wymiarze.  W konkursie wzięło udział aż 53 uczniów.

              Dyrektor  szkoły  i organizatorzy konkursu

Podziękowanie

za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole OFIARODAWCOM:

 • Państwu Annie i Sławomirowi Kowalskim
 • Pani Jadwidze Szarszewskiej

za przekazanie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie.
Otrzymaliśmy kwotę 44,18 zł. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie.

Dziękujemy za ten gest dobroci.

Podziękowanie

dla Rady Rodziców oraz wszystkich nauczycieli za pomoc i zaangażowanie w organizację „Biegu Mikołajkowego”.

Rada Rodziców  przekazała na paczki świąteczne dla seniorów z naszej gminy 1555 zł .

Podziękowania składa Wójt Gminy Zbójno, pani Katarzyna Kukielska oraz Dyrektor szkoły, pani Hanna Kułak

 

Podziękowanie

dla Rady Rodziców za zaangażowanie w organizację mikołajek szkolnych. Szczególne podziękowania dla Przewodniczącego, pana Piotra Pankiewicza oraz Zastępcy Przewodniczącego, pani Małgorzaty Rucińskiej

składa Dyrektor szkoły, Hanna Kułak i wszystkie dzieci

 

Podziękowanie

dla Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP pana Dariusza Mężykowskiego za przekazanie naszym uczniom żelu dezynfekującego do rąk, który działa bez użycia wody i chroni przed drobnoustrojami

składa Dyrektor szkoły, Hanna Kułak

 

 

2021/2022

„Dobrą rzeczą jest dawać, gdy nas proszą, ale lepszą czynić tak, kiedy niczego od nas nie żądają

Słowa wdzięczności i uznania dla Pani Anety Gołębiewskiej, za okazaną bezinteresowną, pomoc rzeczową szkole.

Pani Aneta Gołębiewska, mimo że nie jest już członkiem Rady Rodziców, nadal ma gorące serce i przejawia wielką życzliwość do naszej szkoły, rozumiejąc jej potrzeby.

Podziękowanie składa Dyrektor i uczniowie

 

Dziękujemy pani Anecie Gołębiewskiej, za zakup kwiatów do gazonów znajdujących się wzdłuż wejścia głównego do budynku szkoły. Kwitnące kwiaty upiększają teren przed szkołą i oznaczają, że wiosna jest już na dobre.

                                     Społeczność szkolna

 

Wielkie podziękowania składamy Firmie Przetwórstwa Mięsnego „Rafał” Mirosław Miętkiewicz Tomaszewo koło Lipna za wsparcie rzeczowe organizacji 30. Finału WOŚP w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego Zbójnie. Gdyby nie Państwa wsparcie na pewno nie zebraliśmy ponad 12 tys. zł

DZIĘKUJEMY !!!

Bardzo serdecznie dziękujemy za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole OFIARODAWCOM:

 • Państwu Annie i Sławomirowi Kowalskim
 • Pani Jadwidze Szarszewskiej

za przekazanie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie.
Otrzymaliśmy kwotę 36,18 zł.
Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie. Dziękujemy za ten gest dobroci.

 

 

2020/2021

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizację i przygotowanie Dożynek Gminno-Parafialnych ‘2021

 • Pani Anecie Gołębiewskiej, przewodniczącej Rady Rodziców,
 • Pani Marzenie Cipkowskiej-Marciniak, zastępcy przewod. Rady Rodziców,
 • Panu Robertowi Rutkowskiemu,
 • wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół w Zbójnie

składa
Wójt Gminy Zbójno p. Katarzyna Kukielska
oraz Dyrektor szkoły Hanna Kułak

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie składa serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom obsługi oraz Uczniom za zaangażowanie się w różnorodny sposób w akcję zbiórki pieniędzy na zabieg operacyjny Lenki Borkowskiej. Zebraliśmy łącznie 5001,14 zł. Pamiętajmy, że 

„Dobrą rzeczą jest dawać, gdy nas proszą, ale lepszą czynić tak, kiedy niczego od nas nie żądają”

 Z wyrazami szacunku,
Hanna Kułak  i Paweł Kowalski

 

Serdeczne podziękowania składamy panu Robertowi Rutkowskiemu zam. Zbójenko za nieodpłatne pomalowanie elementów wyposażenia szkoły.

DZIĘKUJEMY !!!

Wielkie podziękowania składamy Firmie Przetwórstwa Mięsnego „Rafał” Mirosław Miętkiewicz Tomaszewo koło Lipna za wsparcie rzeczowe organizacji 29. Finału WOŚP w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego Zbójnie.

DZIĘKUJEMY !!!

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
Darczyńcom:

 • Panu Dariuszowi Kosowskiemu
 • Pani Renacie Kosowskiej
 • Państwu Annie i Sławomirowi Kowalskim
 • Panu Sławomirowi Okrucińskiemu

za przekazanie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie. Otrzymaliśmy kwotę 182,79 zł. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie. Dziękujemy za ten gest dobroci.

Społeczność  Szkolna Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

 

2019/2020

 1. Pani Aneta Gołębiewska – Dowóz uczniów do Ruża w ramach akcji Szkoła pamięta -25.10.2019.
 2. Pani Anna Wojciechowska – Dowóz uczniów na konkurs do Działynia – 23.11.2019.
 3. Pani Wioletta Bieńkowska – Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.
 4. Pani Aneta Gołębiewska – Dowóz uczniów do Ruża na uroczystość nadania imienia szkole – 19.11.2019.
 5. Pani Marzena Cipkowska-Marciniak – Dowóz uczniów do Ruża na uroczystość nadania imienia szkole – 19.11.2019.
 6. Pan Paweł Rzeszot – Dowóz uczniów na konkurs do Działynia – 23.11.2019.
 7. Pani Anna Wojciechowska – Dowóz uczniów na unihokej do Wrock – 10.2019.
 8. Pani Aneta Gołębiewska  – Dowóz uczniów na unihokej do Wrock – 10.2019.
 9. Pani Aneta Gołębiewska – Dowóz uczniów na unihokej do Wrock – 07.11.2019.
 10. Pani Elżbieta Stacherska – Dowóz uczniów na unihokej do Wrock – 07.11.2019.
 11. Pani Aneta Gołębiewska – Dowóz uczniów na piłkę nożną do Golubia-Dobrzynia – 04.10.2019.
 12. Pani Anna Wojciechowska – Dowóz uczniów na piłkę nożną do Golubia-Dobrzynia – 04.10.2019.
 13. Pani Elżbieta Stacherska – Dowóz uczniów do Działynia na Konferencję Ziemi Dobrzyńskiej – 07.11.2019.
 14. Pani Aneta Gołębiewska – Pomoc w organizacji uroczystości klasowych.
 15. Pani Ewelina Pankiewicz  – Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.

 

Podziękowanie za wsparcie akcji „Pomagamy Ani”

 Za wrażliwość, otwierającą serce dla Ani, która potrzebuje pomocy,
za bezinteresowną chęć do czynienia dobra,
za pomoc i życzliwość
 

 DZIĘKUJEMY !

Komitet Organizacyjny „Pomagamy Ani” składa serdeczne podziękowania za wsparcie akcji charytatywnej dla Ani Leśniewskiej.

Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali przedmioty na licytację oraz tym, którzy je kupili podczas licytacji, dziękujemy również tym, którzy oddalili gadżety na loterię fantową oraz tym, którzy je na niej nabyli. Słowa wdzięczności składamy wszystkim tym, którzy ofiarowali pieniądze do skarbon.

Gdyby nie ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także wsparcie pani Wójt Gminy Zbójno zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

Nie zawiedli także Rodzice naszych uczniów, mieszkańcy Zbójna i okolic, którzy okazali wielkie serce i przybyli w tak dużej liczbie na licytację, loterię fantową oraz turniej sportowy, aby wspomóc ten szlachetny cel.

Kwota, jaką udało nam się dzięki Państwu pozyskać wynosi ponad 14 tys. zł i ciągle rośnie.

Aby kogoś nie pominąć nie wymieniamy indywidualnie Państwa, ale wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji.

                       Komitet Organizacyjny „Pomagamy Ani” przy
Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

 

PODZIĘKOWANIE  ZA WSPARCIE  AKCJI WOŚP

Dyrektor i grono pedagogiczne serdecznie dziękują Mieszkańcom  Gminy Zbójno  i nie tylko, za hojność podczas wrzucania pieniążków do puszek i licytacji. Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich Darczyńców, którzy przekazali  gadżety na licytację.  Dziękujemy Wolontariuszom, którzy dzielnie prowadzili zbiórkę pieniędzy oraz wszystkim zaangażowanym osobom.

Aby kogoś nie pominąć nie wymieniamy indywidualnie Państwa, ale wszystkim i każdemu z osobna dziękujemy.

Zebrane środki  podczas 28. Finału WOŚP zostały przekazane na szczytny cel, aby doposażyć odziały dziecięce w nowoczesny sprzęt medyczny.

 

  2018/2019

 1. Pani Aneta Gołębiewska – przewiezienie uczniów na zawody piłkarskie do Golubia-Dobrzynia – 02.10.2018 r.
 2. Pani Anna Wojciechowska – przewiezienie uczniów na zawody piłkarskie do Golubia-Dobrzynia – 02.10.2018 r.
 3. Pani Linda Rogozińska – przewiezienie uczniów na zawody piłkarskie do Golubia-Dobrzynia – 09.10.2018 r.
 4. Pani Mariola Popielarska – przewiezienie uczniów na zawody piłkarskie do Golubia-Dobrzynia – 09.10.2018 r.
 5. Pani Wioletta Bieńkowska – pomoc w organizacji uroczystości klasowych – 30.09.2018 r.
 6. Pani Wioletta Bieńkowska – pomoc w organizacji Dnia Nauczyciela – 15.10.2018 r.
 7. Pani Marzena Marciniak – zorganizowanie Dnia Chłopaka w klasie Va – 30.09.2018 r.
 8. Pani Justyna Sieklicka – zorganizowanie Dnia Chłopaka w klasie Va – 30.09.2018 r.
 9. Pan Marek Gorczyński – zorganizowanie snopków na Dożynki Gminne – 28.08.2018 r.
 10. Pan Henryk Błaszkiewicz – zorganizowanie snopków na Dożynki Gminne – 28.08.2018 r.
 11. Pani Aneta Gołębiewska – zorganizowanie klasowego Dnia Chłopaka – 02.10.2018 r.
 12. Pani Aneta Gołębiewska – pomoc w organizacji Dnia Nauczyciela – 15.10.2018 r.
 13. Pani Zofia Rabażyńska – pomoc w organizacji Dnia Chłopaka w kl. VIII – 30.09.2018 r.
 14. Państwo Rabażyńscy – przewiezienie uczniów na konkurs matematyczny do Ugoszcza. – 13.11.2018 r.
 15. Pan Piotr Rzążewski – pomoc w organizacji konkursu recytatorskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I – III „Najmłodsi dla swojej Ojczyzny” – 09.11.2018 r.
 16. Pan Piotr Pankiewicz – pomoc w organizacji konkursu recytatorskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I – III „Najmłodsi dla swojej Ojczyzny” – 09.11.2018 r.
 17. Pani Elżbieta Stacherska – przewiezienie uczniów na konkurs recytatorski do Golubia-Dobrzynia – 14.11.2018 r.
 18. Pani Marta Skoczyk – współorganizacja Balu Andrzejkowego – 28.11.2018 r.
 19. Pani Andżelika Zawistowska – współorganizacja Balu Andrzejkowego – 28.11.2018 r.
 20. Pani Ewelina Górzyńska-Kalinowska – przewiezienie uczniów na konkurs kolęd do Klonowa – 12.12.2018 r.
 21. Pani Mirosława Pankowska – przewiezienie uczniów na konkurs kolęd do Klonowa – 12.12.2018 r.
 22. Państwo Rabażyńscy – przewiezienie uczniów na podsumowanie konkursu matematycznego do Ugoszcza. – 14.12.2018 r.
 23. Pan Grzegorz Jachowski – przewiezienie uczniów na konkurs kolęd do Golubia-Dobrzynia- 19.12.2018 r.
 24. Pani Aldona Rojek – przewiezienie uczniów na konkurs kolęd do Golubia-Dobrzynia- 19.12.2018 r.
 25. Pani Aneta Gołębiewska – przewiezienie uczniów na konkurs kolęd do Golubia-Dobrzynia- 19.12.2018 r.