FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Światowy Tydzień Mózgu

Uczniowie klas VI – VIII, na zajęciach informatyki przygotowywali prezentacje dotyczące sposobów odżywiania się oraz rodzajów aktywności fizycznej, które sprzyjają właściwemu rozwojowi mózgu. Prace te były prezentowane i omawiane przez uczniów (autorów prezentacji) na forum poszczególnych klas. Poza tym, w klasach IV – VII na zajęciach plastyki, uczniowie wykonali prace plastyczne o tej samej tematyce. Zorganizowano również mini sesję plakatową prezentującą najciekawsze prace plastyczne.

Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat mózgu, zarówno w ujęciu biologicznym, jak również emocjonalnym i społecznym.