FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Święto Szkoły w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Święto Szkoły w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

20 września br. obchodzono 5. rocznicę nadania imienia i sztandaru szkole. O tym, że było to niecodzienne wydarzenie, świadczyły wywieszone flagi na budynku szkoły, na placu  zaparkowane  pojazdy wojskowe, rozstawione namioty ze sprzętem militarnym, liczni goście i uczniowie  ubrani w galowe stroje.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą, w kaplicy w Zbójnie, którą celebrował ksiądz proboszcz Grzegorz Kubiński.

Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed szkołą. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu, pani dyrektor Hanna Kułak powitała wszystkich obecnych gości i dodała, że jest zaszczycona, iż może gościć w murach szkoły, tak znamienite osobistości.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny, senator RP Józef Łyczak, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska, wicestarosta powiatu golubsko-dobrzyńskego Danuta Malecka. Uroczystość zaszczycił prof. dr hab. Mirosław Krajewski, doradca Ministra Edukacji i Nauki. Na uroczystości był także przewodniczący Rady Gminy Zbójno, Mieczysław Pankiewicz, zastępca Wójta Gminy Zbójno, Tomasz Smoliński, Sekretarz Gminy Zbójno, Jacek Foksiński, radni powiatu i gminy, emerytowani nauczyciele pracujący w szkole w Zbójnie, dyrektorzy sąsiednich szkół oraz cała społeczność szkolna.

Nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych.  Dowódcę 81. Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu reprezentowali porucznik Miron Chaczyński i porucznik Rafał Pawłowski, byli również przedstawiciele 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy.

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod kamieniem-pomnikiem, oddając hołd rodakom, poległym w walce o niepodległość.

Na budynku szkoły zawisła tablica pamiątkowa poświęcona „PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY NIEŚLI TRUD OŚWIATY W ZBÓJNIE; KIEROWNIKOM, DYREKTOROM, NAUCZYCIELOM OKRESU POWOJENNEGO”. Odsłonięcia jej dokonały: pani Irena Zarębska, emerytowany długoletni nauczyciel szkoły w Zbójnie, wicekurator Maria Mazurkiewicz, wójt Gminy Zbójno, Katarzyna Kukielska oraz Hanna Kułak, dyrektor szkoły. Fundatorem tablicy był pan Grzegorz Maślewski.

Uroczystości przed szkołą uświetnił pokaz musztry i ćwiczeń sprawnościowych w wykonaniu uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu oraz klasy mundurowej z Zespołu Szkół CKR im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

Punktualnie o godz. 12.00 wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej i rozpoczęła się dalsza cześć uroczystości.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Hanna Kułak, która w swoim wystąpieniu nawiązała do wydarzeń z roku  2018, przytaczając działania związane z nadaniem imienia i sztandaru szkole. Aby przypomnieć te fakty przewodniczący Rady Gminy Zbójno, pan Mieczysław Pankiewicz odczytał treść uchwały, na mocy której, szkole zostało nadane imię Wojska Polskiego.

Po wysłuchaniu przemówień zaproszonych gości nastąpiło uhonorowanie najlepszego absolwenta roku szkolnego 2022/2023, który uzyskał najwyższy średni wynik punktowy z egzaminu ósmoklasisty. Podjętą uchwałę przez Radę Pedagogiczną odczytał pan Paweł Kowalski. To wyróżnienie – medal z dedykacją otrzymała Martyna Rzeszot.

Aby utrwalić wiedzę o patronie naszej szkoły,  uczniowie brali udział w konkursie plastycznym „Wojsko Polskie widziane oczami dziecka”. Finalistom pani wójt Katarzyna Kukielska wręczyła dyplomy.

Obchody jubileuszowe uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz taniec kujawiak w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego. Występy zostały przygotowane pod kierunkiem pani Renaty Gumińskiej, Moniki Pawlak oraz Piotra Bodenszaca.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły podziękowała wszystkim gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością obchodów 5.  rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. Dziękując dodała, że żegna się z nadzieją na następne jubileuszowe spotkania. Słowa wdzięczności za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia skierowała do wszystkich pracowników szkoły, rady rodziców, Stowarzyszenia „Zbójnik” oraz fundatora tablicy pamiątkowej, Grzegorza Maślewskiego.

Każdy z gości otrzymał pamiątkową, okolicznościową statuetkę i różę, która  jest symbolem życia, mądrości i dumy.

Uroczystości zakończono bankietem, będącym okazją do wspólnych rozmów oraz wspomnień.