FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

„Szkoła pamięta”

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań, dla naszego regionu oraz społeczności. Uczestniczymy w akcji „Szkoła pamięta”
W dniu 25 października nasza szkoła podsumowała udział w akcji Szkoła pamięta.
Podjęliśmy następujące działania:
– zbieranie informacji historycznych na temat osób zasłużonych i bohaterów z terenu Gminy Zbójno,
– edukacja uczniów na tematy związane z bohaterstwem walk i męczeństwa mieszkańców Zbójna i okolic w walce o wolność,
– wykonanie prac plastycznych i przygotowanie ich wystawy na temat miejsc historycznych, które znane są nie tylko ludności miejscowej,
– pamięć o zasłużonych i bohaterach, porządki przy starych grobach z terenu cmentarza w Oborach – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
– złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Sanktuarium Oborskim przy tablicy upamiętniającej duchownych więzionych w klasztorze podczas II Wojny Światowej oraz przy tablicy upamiętniającej nauczycieli z terenu gminy zamordowanych w domu kaźni w Rypinie,
– złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobie ojca Wincentego Kruszewskiego w Sanktuarium Oborskim,
– na cmentarzu w Rużu – zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli z naszej szkoły,
– zapalenie zniczy przy kamieniu pomniku na terenie Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie w wyrazie pamięci o wszystkich, którzy zapisali się złotymi literami w walkach o wolność, w budowaniu współczesnej rzeczywistości, dzięki którym żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.