FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Szkolenie profilaktyczne

Wychodząc naprzeciw niebezpieczeństwom czyhającym na co dzień na młodego człowieka zostało zorganizowane szkolenie profilaktyczne „DOPALACZE – ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM WŚRÓD MŁODZIEŻY”. Wzięli w nim udział nauczyciele z naszej szkoły i z pobliskich oraz pracownicy Urzędu Gminy Zbójno. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z problemem dopalaczy oraz narkotyków.
Profesjonalną wiedzą w tym zakresie służył Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu Dobrzyniu p. Iwona Malinowska oraz psycholog, terapeuta uzależnień p. Andrzej Olczyk, a także przedstawiciel KPP w Golubiu Dobrzyniu p. Małgorzata Lipińska.
Prelegenci szeroko omówili zakres chemicznych pułapek mogących prowadzić do uzależnień oraz skutki ich zażywania.